Ak graban Kosice solution

Pomôžeme premeniť váš talent na úspech

Výber najlepšieho kandidáta do našej kancelárie je postavený na kritériách objektívnosti s prihliadnutím na rovnosť príležitostí, kladúc dôraz na vhodné individuálne charakteristiky týkajúce sa správania, odbornosti, postojov a technických zručností.

Osobitnú pozornosť venujeme etickým normám, ktorých dodržiavanie sledujeme počas celého procesu integrácie kandidáta do štruktúry našej kancelárie. Od momentu zapojenia nových členov do systému kancelárie títo majú možnosť rozvíjať svoju profesionalitu prostredníctvom coachingu a skúseností „na bojisku“ vďaka práci s kolegami s veľkou skúsenosťou v atmosfére spolupráce vedúcej k výraznému a trvalému osvojovaniu si poznatkov, aby v budúcnosti mohli zastávať kľúčové postavenie v našej kancelárii. Príprava je vedená v duchu stáleho rozvoja odbornosti a profesionality za účelom poskytovania najvyššej kvality právnych služieb. Naša advokátska kancelária podporuje všestranné vzdelávanie svojich členov aj mimo školení organizovaných Slovenskou advokátskou komorou, aby naši klienti dostali komplexný právny servis zohľadňujúci posledné trendy právnej vedy a profesionálne štandardy.

V súčasnosti by sme vzhľadom na rastúcu agendu radi obsadili pozície ADVOKÁTOVKONCIPIENTOV, aby sme mohli spolu čeliť novým profesionálnym výzvam.

Hľadáme osoby, ktoré sú schopné doplniť náš team o jedinečné prvky svojej osobnosti s cieľom zdokonalenia modelu fungovania a samotnej podstaty našej kancelárie rešpektujúc naše základné hodnoty.

Ak máte dostatok odvahy, sily a rozhodnosti potrebný pre naplnenie vašich profesionálnych ambícií v našej advokátskej kancelárii, pošlite nám curriculum vitae s neformálnou žiadosťou a súhlasom so spracovaním osobných údajov na emailovú adresu graban@graban.sk.
2019 © GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o. | Code by Macmike.sk | Design by vuzet | Személyes adatok védelme