Polgári jog

  • Szerződések kidolgozása (ingó és ingatlan adásvételi szerződések, vállalkozási szerződések, ajándékozási szerződések, kölcsönszerződések, zálogszerződések, bérleti szerződések, szolgalmi jog stb.)
  • Osztatlan közös tulajdonnal kapcsolatos feladatok, a tulajdonjog védelme
  • Ajándék visszakövetelése, a jognyilatkozatok érvénytelenségének megállapítására irányuló perek
  • Kötelmek biztosítékkal történő megerősítése
  • Hagyatéki eljárásokban történő képviselet, az örökösök jogi igényeinek védelme, a végrendelet és az örökségből való kitagadás érvénytelenségének megállapítása
  • Kártérítéssel kapcsolatos ügyek – biztosításból eredő igények a biztosítóval szemben, az állam kötelezettségszegéséből eredő kár érvényesítése
  • Kártérítési felelősséggel és jogalap nélküli gazdagodással kapcsolatos igények
  • A polgári jogi társaságok és alapítványok alapításával kapcsolatos tanácsadás
2019 © GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o. | Code by Macmike.sk | Design by vuzet | Személyes adatok védelme