Občianske právo

  • Vypracovanie zmlúv (kúpne zmluvy (na hnuteľné veci, nehnuteľnosti), zmluvy o dielo, darovacie zmluvy, zmluvy o pôžičke, záložné zmluvy, zmluvy o nájme, vecné bremená a pod.)
  • Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, ochrana vlastníckeho práva
  • Vrátenie darov, uplatnenie neplatnosti a odporovateľnosti právnych úkonov,
  • Zabezpečenie záväzkov
  • Zastupovanie v dedičskom konaní, Ochrana nárokov oprávnených dedičov, neplatnosť závetu a vydedenia
  • Náhrada škody - z poistenia od poisťovní, od štátu, z porušenia povinností
  • Nároky zo zodpovednosti za škodu a bezdôvodné obohatenie
  • Poradenstvo pri zakladaní a správe občianskych združení, nadácií
2019 © GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o. | Code by Macmike.sk | Design by vuzet | Ochrana osobných údajov