Ak graban Kosice solution

Firma

História našej advokátskej kancelárie siaha do roku 2002, pričom pod súčasným menom sme verejnosti známi od roku 2009.

Úspechy dosahujeme vďaka dôvere, odbornosti, rozhodnosti a flexibilite - hodnotám, ktoré máme v krvi.

Počas celého pôsobenia v advokácii je pre nás zásadné zachovanie morálnej integrity. Odbornosť a praktické skúseností zhodnocujeme v prospech našich klientov. V nás má klient istotu, že jeho právny problém považujeme za výzvu, ktorej sme pripravení čeliť v prvej línii.

Ľudské kvality a etické hodnoty jednotlivcov vytvárajúcich pracovný team našej advokátskej  kancelárie poskytujú záruku naplnenia očakávaní od statusu advokáta.

Sme pripravení trpezlivo načúvať potrebám klientov, lebo len dôsledné pochopenie ich očakávaní  spolu s naším jasným orientovaním sa na poli práva nám umožňuje dôsledne hájiť záujmy našich klientov.

Kvalita, empatia a vášeň pre právo nás motivujú v každodennej snahe o hľadanie inovatívnych riešení. Ciele klientov sa stávajú našimi cieľmi.

Rastieme spolu s našimi klientmi...
2019 © GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o. | Code by Macmike.sk | Design by vuzet | Ochrana osobných údajov