Sporová agenda

  • Zastupovanie v konaní na všeobecných súdoch
  • Vymáhanie pohľadávok (platobné rozkazy, súdne konania, exekúcie)
  • Spory vyvolané v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
  • Zastupovanie v súdnych sporoch v oblasti pracovného práva
  • Zastupovanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky
  • Rozhodcovské konania
2019 © GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o. | Code by Macmike.sk | Design by vuzet | Ochrana osobných údajov