Pracovné právo

  • Právne poradenstvo pre zamestnávateľov (pracovnoprávne dokumenty – pracovné zmluvy, výpovede, zástupcovia zamestnancov, práva a povinnosti zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch)
  • Právne poradenstvo pre zamestnancov (ochrana práv zamestnancov, neplatnosť skončenia pracovného pomeru, práva a povinnosti zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch)
  • Zastupovanie v súdnych sporoch v oblasti pracovného práva
2019 © GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o. | Code by Macmike.sk | Design by vuzet | Ochrana osobných údajov