Obchodné právo, M&A

 • Zakladanie obchodných spoločností
 • Národné a cezhraničné fúzie a akvizície, zmeny v spoločnostiach
 • Predaj podnikov
 • Zmeny právnej formy obchodných spoločností
 • Poradenstvo v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
 • Zmluvy v obchodnom práve (kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy sprostredkovateľské, mandátne zmluvy, zmluvy pre obchodné zastúpenia, nepomenované zmluvy a pod.)
 • Manažérske zmluvy, zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu
 • Akcionárske dohody
 • Zabezpečovanie záväzkov v obchodnom práve
 • Medzinárodný obchod (CISG, INCOTERMS), medzinárodná doprava a preprava (CMR)
 • Ochrana hospodárskej súťaže, právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži
 • Poradenstvo pri prevádzke obchodných centier a business centier (nájomné zmluvy pre obchodné centrá, zmluvy na predaj obchodných centier)
2019 © GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o. | Code by Macmike.sk | Design by vuzet | Ochrana osobných údajov